Kungsvägens skola

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenska elever i åk 7.–9. Vi har ca 300 elever och ca 35st lärare. I skolan finns 14 basundervisningsgrupper samt fem mindre undervisningsgrupper. Därtill undervisas det finska utbildningsväsendets tre språkbadsklasser  i årskurs 7.–9. på svenska i vår skola.

I skolan har vi tagit i bruk 75-minuters lektioner, vilket förbättrat elevernas inlärningsmiljö och arbetsron i skolan.

Kungsvägens skola ligger centralt i Nickby. Vi satsar på en god, läroplansenlig och mångsidig undervisning för skolans elever. Skolan har en aktiv elevkårs- och stödelevsverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs och att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt. Vidare satsar skolan på  personalens välmående och samarbetet med den finska grannskolan.  Skolan har en fungerande och aktiv Hem och skola -förening.

Kungsvägens skolas FB-sidor hittar du via den här länken.

På den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.

Kontaktuppgifter

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Kungsvägens skola

Stora Byvägen 12
04130 SIBBO

Rektor
Jouni Piippo
tel. 040 681 0701
jouni.piippo@sibbo.fi

Skolsekreterare
Harriet Nyberg
tel. 040 191 4244
harriet.nyberg@sibbo.fi

Elevhandledare

Susanne Cederdahl

tel. 040 191 4246

susanne.cederdahl@sibbo.fi

 

Lärarrum
tel. 040 191 4245Senast ändrat 18.05.2020