Norra Paipis skola

När du kommer till Norra Paipis skola möts du av glädje och nyfikenhet. Eleverna på skolan kommer från både landsbygd och stad och har olika språkliga bakgrunder. Detta ger dynamik i lärandet och undervisningen. Alla inom skolsamfundet – lärare, personal, elever och vårdnadshavare – bidrar till en härlig atmosfär i skolan.

Skolverksamheten inleddes i norra delen av Paipis by år 1908. Den gamla skolbyggnaden togs i bruk 1910 och en renovering gjordes senast 1981. En separat tillbyggnad med några undervisningsutrymmen och gymnastiksal byggdes 1998. Denna finansierades av Träskända.

Stärk språket – stärk lärandet

Vårt främsta mål är att ge goda kunskaper och stärka språket så att eleverna är väl förberedda för vidare studier och arbetsliv. I skolan finns tydliga regler och många vuxna som snabbt tar tag i problem om de uppstår. Vi har en effektiv elevvård där skolpsykolog, skolkurator, skolhälsovårdare, lärare och skolgångsbiträde arbetar. Vi har ett program mot mobbning, Kiva Skola, vilket skapar trygghet för både elever och föräldrar.

Vår ambition är att alla elever, föräldrar och personal ska trivas i Norra Paipis skola.

 

På den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.

 

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Kontaktuppgifter

Norra Paipis skola
Paipisvägen 1098
04170 PAIPIS

Rektor
Maria Udd
tel. 050 530 5921
maria.udd@sibbo.fi

Skolsekreterare
Solveig Joufs, jobbar deltid ons-fre i fyra lågstadier
tel. 040 191 4434
solveig.joufs@sibbo.fi

Lärarrum
tel. 050 585 0638Senast ändrat 16.01.2020