Kuva

Salpar skola

Salpar skola finns i Kalkstrand, i sydöstra delen av Sibbo. Salpar skola är en idyllisk trelärarskola med 38 elever och 5 förskolelever med egen förskolelärare. Vidare arbetar en musiklärare och två skolgångshandledare i skolan.

Skolan är belägen endast ett stenkast från havet. Skolans ambition är att vara en hälsofrämjande skola som genom att se, höra och bekräfta varje enskild elev skapar förutsättningar för en trygg och god grundläggande utbildning och inlärning.

Skolan sätter stor vikt vid elevernas mentala och fysiska hälsa. Den omgivande naturen är en tillgång som används aktivt under hela skolåret. Likaså är temadagar och ämnesövergripande projekt och åldersblandade grupper en del av skolvardagen.

Salpar skolas FB-sidor hittar du via den här länken.

På den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.

Kontaktuppgifter

Salpar skola
Salparvägen 11
01180 KALKSTRAND

Rektor
Kasper Nyberg
tel. 040 1914 451
kasper.nyberg@sibbo.fi

Skolsekreterare
Maire Meriheinä
tel. 050 3041 852
maire.meriheina@sibbo.fi

Lärarrum
tel. 050 3802 575

Eftis
tel. 040 1914 492Senast ändrat 27.11.2019