kuva

Söderkulla skola

I Söderkulla skola går 155 elever. Årskurserna 1–6 är fördelade på nio basgrupper, tre sammansatta klasser med årskurs 1-2, fyra enkla klasser och två klasser för elever som har behov av särskilt stöd. Förskolan finns i skolans utrymmen, vilket möjliggör ett tätt samarbete inom förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Även Sipoonlahden koulus årskurser 7-9 finns i samma skolfastighet.

Trots att skolan finns i Söderkulla centrum har vi naturen nära. Vi har goda möjligheter att röra oss ute i naturen. Skolans profilering är motion och idrott, en mångsidig användning av information- och kommunikationsteknologi i undervisning samt att beakta olika begåvningsprofiler. I skolvardagen betonas speciellt rörelseglädje, en god och kvalitativt högklassig grundläggande utbildning samt elevernas sociala kompetens.

På den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.

Kontaktuppgifter

Söderkulla skola
Lärdomsvägen 6
01150 SÖDERKULLA

Rektor
Jan-Erik Holmkvist
tel. 050 0813 151
jan-erik.holmkvist@sibbo.fi

Skolsekreterare
Maire Meriheinä
tel. 050 3041 852
maire.meriheina@sibbo.fi

Lärarrum
tel. 050 4135 647

Eftis
tel. 040 1914 468Senast ändrat 27.11.2019