Koulun kuva

Södra Paipis skola

Skolan är en typisk byskola med för tillfället 59 elever i årskurserna 1–6. Skola har funnits i Paipis sedan 1880-talet och i nuvarande byggnad sedan 1924. År 1955 tillkom den ”nya delen”. Vårt skolhus må vara gammalt men vi som arbetar här, elever såväl som lärare, assistenter, matutdelare, städare m.fl. verkar i högsta grad i nutid.

Södra Paipis skola har i många år haft en tydlig profil där datorstödd undervisning varit en av grundpelarna. Den andra har varit intensivt samarbete med förskolan som ligger vägg i vägg med oss. Till allas glädje och nytta. Dessutom finns dagvården i samma byggnad i form av gruppfamiljedaghem. Vi är kort sagt ett servicecentrum mitt en stark by där skolan naturligtvis är en hjärtesak. Här blir alla sedda och hörda – elever, lärare, övrig personal och föräldrar.

På den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.


Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Kontaktuppgifter

Södra Paipis skola
Skolbacken 50
04170 PAIPIS

Rektor
Desiré Wirén
tel. 040 191 6043
desiree.wiren@sibbo.fi

Skolsekreterare
Solveig Joufs, jobbar deltid ons-fre i fyra lågstadier
tel. 040 191 4434
solveig.joufs@sibbo.fi

Lärarrum
tel. 050 383 1593Senast ändrat 16.01.2020